Propark - špecialista na parkovanie  

Parkovacia stratégia

 

Projektovanie parkovísk

 

Partneri

Na základe Vašich potrieb Vám zabezpečíme analýzu súčasného stavu možností parkovania, návrh opatrení, vypracovanie parkovacej stratégie, organizáciu parkovania, projektovú dokumentáciu k organizácii parkovania, prieskumy statickej dopravy, návrhy riešenia optimálneho a najefektívnejšieho parkovania, návrhy zavedenia dopravných systémov ako aj samotnú prevádzku parkovísk. Pred samotným uvedením regulované parkoviska do prevádzky je potrebná podrobná projektová dokumentácia. My Vám dokážeme pripraviť na základe analýzy skutkového stavu a vypracovanej parkovacej stratégie kompletnú projektovú dokumentáciu.

Slovenská parkovacia asociácia

Slovenská parkovacia asociácia

Európska parkovacia asociácia

Európska parkovacia asociácia

Mestký parkovací systém

Mestký parkovací systém

   

Dopravné systémy

Dopravné značenia

Parkovací systém je určený na riadenie platených a vyhradených parkovísk, parkovísk polyfunkčných budov, parkovacích domov, hotelov a biznis centier. Na identifikáciu krátkodobých parkujúcich využíva čipové karty alebo lístky s čiarovým kódom, na identifikáciu zamestnancov alebo hotelových hostí môže využiť popri štandardných parkovacích kartách aj identifikačné karty budovy alebo systémy AVI.  Dôležitým predpokladom pre správne a účelné použitie dopravných značiek je vypracovanie návrhu organizácie dopravy, ktorá je po prerokovaní a schválení Krajským dopravným inšpektorátom záväzným predpokladom pre ich výrobu a umiestnenie. Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť podrobnú analýzu Vášho dopravného problému a navrhnúť jeho optimálne riešenie. Zabezpečíme samotnú kúpu dopravného značenia ako aj jeho inštaláciu. 

 
Domov ProPark Slovakia s.r.o. Zdielať na Facebook Zdielať na Twitter Zdielať na Google+propark na youtubeE-mail
Parkoviská Chorvátska 8
Parkovacia stratégia 811 08 Bratislava 1
Projektovanie Slovenská republika
Dopravné systémy
Dopravné značenia Web: www.propark.sk
Kontakt Email: propark@propark.sk